Les différentes séances à la Maison de Quartier de Cantepau

Jours 10h à 11h 11h à 12h 12h15 à 13h15
 lundi  arme ( sabre ) Qi Gong Tai Ji Quan
jeudi 48 Tai Ji armes ( épée ) Tai Ji Quan
vendredi Tui shou Qi Gong Tai Ji Quan

MAÎTRE YUAN Hong Hai à Albi

Maitre YUAN Hong Hai

 animera à Albi

un stage de Tai Ji Quan et Qi Gong les 23 et 24 mars 2019

au programme

Tai Ji Quan 24 mouvements forme Yang

Qi Gong   Tai Ji Yang Sheng Zhang ( qi gong santé de la canne )

 

Initiation au Kenjutsu

avec

Manon SOAVI

 

fin octobre 2017